Zamów newsletter mBanku

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zwany dalej „Bankiem”.
Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl.
Powyższe dane osobowe podane przez Panią/Pana zostaną wykorzystane przez Bank w celu wysyłania Newslettera.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie Newslettera przez Bank.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów niezwłocznie po wycofaniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania Newslettera.
Za pośrednictwem adresu e-mail relacje.inwestorskie@mbank.pl, Pani/Pan:
a. ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
b. może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Pani/Pan ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl
Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych, w tym Pani/Pana uprawnień, można znaleźć na stronie www.mbank.pl/rodo