Wpisując poniżej numer Twojego wniosku możesz dowiedzieć się, na jakim etapie rozpatrywania on się znajduje. Uzyskane dane mają charakter wyłącznie informacyjny.

Każdy wniosek jest analizowany i Klient zostaje poinformowany o podjętej decyzji pocztą elektroniczną, telefonicznie bądź listownie. W niektórych przypadkach mBank może zwrócić się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienie lub odrzucić wniosek.